RazeleTamid
 הצטרפות למערכת 


ברוכים הבאים  מערכת NrgLife לעבודה מהבית
דף הרשמה למאמנים (מפיצים) - למודל "תוכנית הרזיה משולבת"                לדף הבית....

 

קישור  תאור  הערות  
הרשמת מפיצים חדשים למערכת NrgLife מפיצים שלא רשומים במערכת לוודא שיש אישור מראש האירגון שלכם
חידוש מנוי למפיצים הרשומים כבר למערכת מפיצים הרשומים במערכת: חידוש מנוי  
טופס אישור PT לאירגון שלו להשתמש באתר NRGLIFE  אם חבר נבחרת הנשיא שמעליכם לא מופיע
ברשימה יש לקבל אישורו בכתב ולשלוח למערכת